EgyptAir Cargo achieves IATA CEIV Phamra certificate

EgyptAir Cargo has achieved the IATA CEIV Phamra certificate.

EgyptAir Cargo